Potrzebny sprzęt:

 • NodeMCU V3 LoLin (posiada wbudowany konwerter USB-serial CH340 oraz stabilizator zasilania pozwalający użyć 5V z USB)
 • kabel USB – micro USB

Zainstaluj:

 1. sterowniki dla konwertera USB-serial CH340
 2. Arduino IDE

Dodaj rodzinę płytek ESP8266 do IDE:

 1. wejdź w ustawienia
 2. w polu „Additional Boards Manager URLs” wklej:
  http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
 3. uruchom „Tools | Board Manager”
 4. w pole filtru wpisz „ESP8266”
 5. w wynikach wyszukiwania najedź myszą na wersję community i kliknij przycisk „INSTALL”

Pierwszy program -LED blink (odpowiednik hallo world)

 1. podłącz NodeMCU
 2. wybierz płytkę „NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)”
 3. wybierz port, pobierz info o płytce (jest to test, czy port jest prawidłowy)
 4. ustaw prędkość maksymalną
 5. wpisz poniższy program
  #define ESP8266_LED 2
  
  void setup()
  {
   pinMode(ESP8266_LED, OUTPUT);
  }
  
  void loop()
  {
   digitalWrite(ESP8266_LED, HIGH);
   delay(3000);
   digitalWrite(ESP8266_LED, LOW);
   delay(500);
  }
  
  
 6. kliknij „Upload”
 7. wbudowana dioda LED powinna migać, przy czym sygnał HIGH wyłącza diodę, a LOW ją włącza