Projekt ustawy „o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej”

Link to treści ustawy (dokumentu źródłowego) – dalej. Cytaty z ustawy Art. 34. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody. Art. 42. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych Dowiedz się więcej…

Pismo sprzeciwu wobec ustawy „o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej”

Gotowa, edytowalna wersja do pobrania jest tu. Objaśnienia: W piśmie powinno się opis tego, wobec czego wyrażamy sprzeciw społeczny. Można skorzystać z gotowca, opracowanego m.in. przez radcę prawnego Katarzynę Tarnawę – Gwóźdź oraz przez stowarzyszenia i fundacje, które działają na rzecz Polski – do pobrania na stronie fundacji Nowe Spektrum Dowiedz się więcej…