npm, node

npm Sprawdzenie wersji npm -v Aktualizacja npm install npm@latest -g node Sprawdzenie wersji node –version Idź do oficjalnej strony nodejs, pobierz najnowszą wersję i zainstaluj.