Debian – przedawnienie klucza od pakietów

Przy wykonywaniu komendy sudo apt-update pojawił mi się błąd: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging yarn@dan.cx Tutaj akurat dotyczy paczki yarn. Rozwiązania: Dowiedz się więcej…

git – bezpieczne przechowywanie hasła (Ubuntu)

Dla git 2.11+ powinno się używać helpera opartego o libsecret. Instalacja i konfiguracja: sudo apt-get install libsecret-1-0 libsecret-1-devcd /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecretsudo makegit config –global credential.helper /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecret/git-credential-libsecret To wszystko. Potem git zapamięta wprowadzane hasła i nie będzie się o nie pytać ponownie.

instalacja Angular CLI na linuxie

W trakcie instalacji Angular CLI na linuxie może pojawić się błąd przy instalacji paczki node-sass. Wynika to z błędów w skrypcie instalacyjnym CLI. Rozwiązanie – instalować komendą npm install -g –unsafe-perm –verbose @angular/cli Do poczytania więcej: How to Prevent Permissions Errors. Rozwiązanie skopiowane stąd.