wyrzucenie pliku z indeksu

Da się zmusić got, aby nie śledził zmian w pliku, nawet gdy tenże plik jest dodany do repozytorium. git update-index –skip-worktree Desktop/.sencha/app/app.defaults.json Jeśli ktoś inny zmieni ten plik, to będą konflikty do rozwiązania.

git diff, patch, apply

Aby stworzyć plik ze zrzutem różnicy pomiędzy ostatnim commitem a stanem plików: git diff XXX > a.patch gdzie XXX może być: brak – pliki poza stage area, ale dodane do gita (zmiany w roboczym drzewie) –cached – pliki ze stage area (zmiany pomiędzy indeksem a ostatnim commitem) HEAD – oba Więcej…

cherry pick

Standardowa składnia: git cherry-pick hash gdzie hash to hash dowolnego commitu z dowolnego brancha. Tworzy się nowy commit (z nowym id). Później przy merge brancha, z którego pochodził tenże commit, będzie ten commit także widoczny w logu. Aby tego uniknąć, trzeba przed merge zrobić rebase brancha źródłowego względem mastera git Więcej…

git pull, commit, push

Komenda git pull to połączenie git fetch i git merge FETCH_HEAD. Ciekawe parametry dla git commit: –no-verify – nie uruchamia hooka precommit –amend – dodaje bieżące pliki do ostatniego commitu (precyzyjniej: zastępuje ostatni commit przez nowy) –no-edit – nie uruchamia edytora do zmiany komentarza, najczęściej używane z –amend Ciekawe parametry Więcej…

git stash

Schowki pozwalają przechowywać kilka wersji plików. Schowki działają na zasadzie stosu FIFO. Aby stworzyć schowek z bieżącej wersji plików (komenda przywraca wszystkie zmienione pliki od ostatniego commita) git stash Aby dodać komentarz przy zapisywaniu schowka git stash save komentarz gdzie komentarz może zawierać dowolne znaki, również spacje.Powyższe komendy nie dodają Więcej…

git proxy

Git używa globalnej konfiguracji http.proxy. Dla Windows C:\> set HTTP_PROXY=http://proxy.mycompany:80 C:\> git config –global http.proxy %HTTP_PROXY% Dla Linux $ HTTP_PROXY=http://proxy.mycompany:80 $ git config –global http.proxy $HTTP_PROXY

gałęzie w git

Aby wyświetlić spis branchy git branch –list Aby dodać branch git branch nazwa Aby przejść do brancha git checkout nazwa Aby stworzyć branch i od razu do niego przejść git checkout -b nazwa Aby usunąć lokalny branch git branch -d nazwa_lokalnego_brancha Aby usunąć zdalny branch git push origin :nazwa_zdalnego_brancha Aby Więcej…