git – bezpieczne przechowywanie hasła (Ubuntu)

Dla git 2.11+ powinno się używać helpera opartego o libsecret. Instalacja i konfiguracja: sudo apt-get install libsecret-1-0 libsecret-1-devcd /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecretsudo makegit config –global credential.helper /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecret/git-credential-libsecret To wszystko. Potem git zapamięta wprowadzane hasła i nie będzie się o nie pytać ponownie.

wyrzucenie pliku z indeksu

Da się zmusić got, aby nie śledził zmian w pliku, nawet gdy tenże plik jest dodany do repozytorium. git update-index –skip-worktree Desktop/.sencha/app/app.defaults.json Jeśli ktoś inny zmieni ten plik, to będą konflikty do rozwiązania.

cherry pick

Standardowa składnia: git cherry-pick hash gdzie hash to hash dowolnego commitu z dowolnego brancha. Tworzy się nowy commit (z nowym id). Później przy merge brancha, z którego pochodził tenże commit, będzie ten commit także widoczny w logu. Aby tego uniknąć, trzeba przed merge zrobić rebase brancha źródłowego względem mastera git Dowiedz się więcej…

git pull, commit, push

Komenda git pull to połączenie git fetch i git merge FETCH_HEAD. Ciekawe parametry dla git commit: –no-verify – nie uruchamia hooka precommit –amend – dodaje bieżące pliki do ostatniego commitu (precyzyjniej: zastępuje ostatni commit przez nowy) –no-edit – nie uruchamia edytora do zmiany komentarza, najczęściej używane z –amend Ciekawe parametry Dowiedz się więcej…

git stash

Schowki pozwalają przechowywać kilka wersji plików. Schowki działają na zasadzie stosu FIFO. Aby stworzyć schowek z bieżącej wersji plików (komenda przywraca wszystkie zmienione pliki od ostatniego commita) git stash Aby dodać komentarz przy zapisywaniu schowka git stash save komentarz gdzie komentarz może zawierać dowolne znaki, również spacje.Powyższe komendy nie dodają Dowiedz się więcej…

git proxy

Git używa globalnej konfiguracji http.proxy. Dla Windows C:\> set HTTP_PROXY=http://proxy.mycompany:80 C:\> git config –global http.proxy %HTTP_PROXY% Dla Linux $ HTTP_PROXY=http://proxy.mycompany:80 $ git config –global http.proxy $HTTP_PROXY

gałęzie w git

Aby wyświetlić spis branchy Aby dodać branch Aby przejść do brancha Aby stworzyć branch i od razu do niego przejść Aby usunąć lokalny branch Aby usunąć zdalną gałąź Potem warto odświeżyć śledzenie zmian w gałęziach, również na innych maszynach Aby dołączyć cały feature branch jako pojedynczy commit Aby pokazać różnice Dowiedz się więcej…