docker cheatsheet

Usunięcie wszystkich obrazów docker rmi $(docker images -a -q) Zatrzymanie wszystkich kontenerów docker stop $(docker ps -a -q) Usunięcie zatrzymanych kontenerów docker container prune Utworzenie kopii obrazu „centos” docker save -o image.tar centos Załadowanie tego obrazu docker load -i image.tar