Potrzebny jest kompilator PERL. Dostępne możliwości:

Z dwóch pierwszych polecana jest truskawka.

Gdy już masz PERLa:

  1. pobierz pgTAP
  2. rozpakuj
  3. wejdź do środka
  4. uruchom interpreter poleceń

Dla Git bash wydaj polecenia:

perl -pi.bak -e "s/TAPSCHEMA/tap/g" sql/pgtap.sql
perl -pi.bak -e "s/__OS__/win32/g" sql/pgtap.sql
perl -pi.bak -e "s/__VERSION__/0.24/g" sql/pgtap.sql
perl -pi.bak -e "s/^-- ## //g" sql/pgtap.sql

Gdy uruchamiasz CMD:

perl.exe -pi.bak -e "s/TAPSCHEMA/tap/g" sql/pgtap.sql
perl.exe -pi.bak -e "s/__OS__/win32/g" sql/pgtap.sql
perl.exe -pi.bak -e "s/__VERSION__/0.24/g" sql/pgtap.sql
perl.exe -pi.bak -e "s/^-- ## //g" sql/pgtap.sql

Uruchom plik sql/pgtap.sql na bazie, która będzie posiadać testy jednostkowe.

Gotowy plik pgtap.sql z wersji 0.98.0 można pobrać stąd.