W trakcie instalacji Angular CLI na linuxie może pojawić się błąd przy instalacji paczki node-sass. Wynika to z błędów w skrypcie instalacyjnym CLI. Rozwiązanie – instalować komendą

npm install -g --unsafe-perm --verbose @angular/cli

Do poczytania więcej: How to Prevent Permissions Errors.
Rozwiązanie skopiowane stąd.

Kategorie: angularlinux