Komenda git pull to połączenie git fetch i git merge FETCH_HEAD.

Ciekawe parametry dla git commit:

  • --no-verify – nie uruchamia hooka precommit
  • --amend – dodaje bieżące pliki do ostatniego commitu (precyzyjniej: zastępuje ostatni commit przez nowy)
  • --no-edit – nie uruchamia edytora do zmiany komentarza, najczęściej używane z --amend

Ciekawe parametry dla git push:

  • --no-verify – nie uruchamia hooka prepush

Aby usunąć ostatni commit (przed push) i wrócić pliki do zmodyfikowanych:

git reset HEAD~1

Aby pokazać ostatnie lokalne commity, nie spushowane do zdalnego brancha

git log origin/master..HEAD

Aby pokazać wszystkie zmienione pliki, które są zakomitowane, ale nie wpushowane (w tym przypadku do mastera)

git diff --stat --cached origin/master

Aby cofnąć zmiany w wybranym pliku

git checkout HEAD -- nazwa_pliku

Generalnie git traktuje wszystko po — jako nazwy plików.

Kategorie: git