Dla git 2.11+ powinno się używać helpera opartego o libsecret. Instalacja i konfiguracja:

sudo apt-get install libsecret-1-0 libsecret-1-dev
cd /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecret
sudo make
git config --global credential.helper /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecret/git-credential-libsecret

To wszystko. Potem git zapamięta wprowadzane hasła i nie będzie się o nie pytać ponownie.

Kategorie: gitlinux