Aby wyświetlić spis branchy

git branch --list

Aby dodać branch

git branch nazwa

Aby przejść do brancha

git checkout nazwa

Aby stworzyć branch i od razu do niego przejść

git checkout -b nazwa

Aby usunąć lokalny branch

git branch -d nazwa_lokalnego_brancha

Aby usunąć zdalny branch

git push origin :nazwa_zdalnego_brancha

Aby dołączyć cały feature branch jako pojedynczy commit

git checkout feature
git merge master
git checkout master
git merge --squash feature
git commit -m "single feature comment"

Aby pokazać różnice pomiędzy dwoma gałęziami

git diff branch1..branch2

Aby zmienić nazwę lokalnego brancha

git branch -m nowa_nazwa

Gdy przypadkowo zrobię merge do bieżącego brancha, to z refloga biorę SHA commitu sprzed merge:

git reflog
git reset --hard commit_sha

Ewentualnie SHA mogę wziąć z GitLab – ostatni commit przed omyłkowym merge.

Kategorie: git