Aby wyświetlić spis branchy

git branch --list

Aby dodać branch

git branch <nazwa>

Aby przejść do brancha

git checkout <nazwa>

Aby stworzyć branch i od razu do niego przejść

git checkout -b <nazwa>

Aby usunąć lokalny branch

git branch -d <nazwa-lokalnego-brancha>

Aby usunąć zdalną gałąź

git push origin --delete <nazwa-zdalnego-brancha>

Potem warto odświeżyć śledzenie zmian w gałęziach, również na innych maszynach

git fetch --all --prune

Aby dołączyć cały feature branch jako pojedynczy commit

git checkout feature
git merge master
git checkout master
git merge --squash feature
git commit -m "single feature comment"

Aby pokazać różnice pomiędzy dwoma gałęziami

git diff branch1..branch2

Aby zmienić nazwę lokalnego brancha

git branch -m <nowa-nazwa>

Gdy przypadkowo zrobię merge do bieżącego brancha, to z refloga biorę SHA commitu sprzed merge:

git reflog
git reset --hard commit-sha

Ewentualnie SHA mogę wziąć z GitLab – ostatni commit przed omyłkowym merge.

Aby przywrócić usuniętą gałąź

git checkout -b <nazwa-usunietego-brancha> <commit-sha>

Potrzebny jest sha ostatniego commitu do tego brancha. Jest on pokazywany w trakcie usuwania brancha albo można go uzyskać przez

git reflog --no-abbrev
Kategorie: git