• uruchom konsolę
 • wydaj polecenie
  color /?

  aby uzyskać listę dostępnych kolorów (hex, pierwsza cyfra to tło, druga cyfra czcionka), znajdź swoją kombinację kolorów (np. x07)

 • zamknij wszystkie konsole
 • odszukaj w rejestrze w drzewie wystąpienia „Command Processor” (rodzicem powinno być „Software\Microsoft”)
 • zmień wartość klucza „DefaultColor” na wartość hex 56 (żółty tekst na purpurowej konsoli – tymczasowe)
 • uruchom konsolę
 • jeśli kolor konsoli nie jest jak wyżej, zamknij konsolę i powtarzaj wyszukiwanie w rejestrze
 • gdy kolor konsoli się zmienił, wyedytuj wartość w rejestrze na swój kolor
 • gotowe
Kategorie: windows