git – bezpieczne przechowywanie hasła (Ubuntu)

Dla git 2.11+ powinno się używać helpera opartego o libsecret. Instalacja i konfiguracja: sudo apt-get install libsecret-1-0 libsecret-1-devcd /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecretsudo makegit config –global credential.helper /usr/share/doc/git/contrib/credential/libsecret/git-credential-libsecret To wszystko. Potem git zapamięta wprowadzane hasła i nie będzie się o nie pytać ponownie.

docker cheatsheet

Usunięcie wszystkich obrazów docker rmi $(docker images -a -q) Zatrzymanie wszystkich kontenerów docker stop $(docker ps -a -q) Usunięcie zatrzymanych kontenerów docker container prune Utworzenie kopii obrazu „centos” docker save -o image.tar centos Załadowanie tego obrazu docker load -i image.tar